Providis

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De dienst rechtsbijstand die u adviseert, u helpt en u verdedigt


Gerechtelijke procedures worden steeds duurder en voor veel gezinnen is de toegang ertoe nog steeds een obstakel. Nochtans neemt ook het aantal geschillen de laatste jaren sterk toe, onder andere door de sterke opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals Cambio, Poppy, Airbnb ...

Toch beschikt slechts 10% van de gezinnen over een complete rechtsbijstandverzekering die hen de juridische middelen biedt om hun belangen te verdedigen in geval van conflict.​

Maar wat als u tot die andere 90% behoort, en u geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld contractuele problemen die u als consument kan tegenkomen, een fiscaal of administratief geschil, een geschil met uw werkgever, familie- of erfrechtelijke problemen, een geschil in verband met uw woning, enzovoort?

Als verzekeraar is het onze taak onze klanten optimaal te beschermen in geval van conflicten. Het is daarvoor dat Providis, onze onafhankelijke rechtsbijstandsdienst, bestaat en u zijn diensten en producten aanbiedt.


​LEER OVER ONZE VERZEKERING​

Providis in een notendop

​​
​​

Onafhankelijk beheer

Providis is een aparte dienst van AG die instaat voor het onafhankelijk beheer van de schadedossiers Rechtsbijstand van AG.

Expertise sinds 1992​

Al bijna 30 jaar lang bewijst Providis zijn efficiëntie en bekwaamheid in de duizenden dossiers die zijn professionele teams ieder jaar behandelen.


Oplossingsgericht

Onze beheerders streven naar een snelle en bevredigende oplossing voor ieder dossier. In meer dan 80% van de dossiers komen ze tot een minnelijke schikking en vermijden ze dus een gerechtelijke procedure.

Juridische ondersteuning

Komt het toch tot een gerechtelijke procedure, dan hebt u de vrije keuze van een advocaat en krijgt u een vergoeding voor de juridische kosten.​
​​
​​

Consumentenbescherming

Raadpleeg de wettelijke informatie
over onze verzekeringen!